Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. juuni 2008 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas

- Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas ( B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel: Poliitvangide jätkuv kinnipidamine Birmas (B6-0324/2008).

II Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias

- Margrete Auken ja Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel: Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel: Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Somaalia (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson ja Juan Fraile Cantón fraktsiooni PSE nimel: Tsiviilelanike pidev tapmine Somaalias (B6-0325/2008).

III Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis   

- Angelika Beer ja Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel: Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel: Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Alaealiste kurjategijate surmanuhtlus Iraanis (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel: Alaealiste kurjategijate hukkamine Iraanis (B6-0331/2008).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika