Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov

- Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Marco Cappato za skupinu ALDE o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme ( B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano a Glenys Kinnock za skupinu PSE o pretrvávajúcom väznení politických väzňov v Barme (B6-0324/2008).

II. Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov

- Margrete Auken a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE o banalizácii zabíjania civilistov v Somálsku (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Johan Van Hecke za skupinu ALDE o banalizácii zabíjania civilistov v Somálsku (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o banalizácii zabíjania civilistov v Somálsku (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Somálsku (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o banalizácii zabíjania civilistov v Somálsku (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson a Juan Fraile Cantón za skupinu PSE o banalizácii zabíjania civilistov v Somálsku (B6-0325/2008).

III. Irán: poprava mladistvých páchateľov   

- Angelika Beer a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Paulo Casaca za skupinu PSE o poprave mladistvých páchateľov v Iráne (B6-0331/2008).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia