Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0339/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0339/2007

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0293

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

4. Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Παρεμβαίνουν οι Dragutin Mate (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Manfred Weber παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek και Σταύρος Λαμπρινίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Αθανάσιος Παφίλης, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Παναγιώτης Δημητρίου, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels και Μανώλης Μαυρομμάτης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa και Ewa Klamt.

Παρεμβαίνουν οι Dragutin Mate, Jacques Barrot και Manfred Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου