Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0281(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0162/2008

Ingediende teksten :

A6-0162/2008

Debatten :

PV 16/06/2008 - 19
CRE 16/06/2008 - 19

Stemmingen :

PV 17/06/2008 - 7.20
CRE 17/06/2008 - 7.20
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0282

Notulen
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg

7.20. Herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen ***II (stemming)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

Het woord wordt gevoerd door Godfrey Bloom, die op grond van bijlage I van het Reglement de kwestie van een financieel belang van de rapporteur bij het aan de orde zijnde onderwerp aankaart, Caroline Jackson (rapporteur), die een nadere toelichting geeft, en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, die zich weliswaar niet uitspreekt over de ter sprake gebrachte kwestie, doch van oordeel is dat het Parlement een betere regelgeving moet opstellen voor belangenconflicten.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0282)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Daniel Hannan over het verloop van de stemming;

John Bowis vocht de aanneming van amendement 27 aan en wenste dat de stemming werd herhaald (de Voorzitter gaf gevolg aan dit verzoek) en voerde voorts het woord over de gevolgde stemprocedure; het woord werd vervolgens gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, laatstgenoemde over het feit dat zijn stemapparaat niet werkte, en Guido Sacconi.

Juridische mededeling - Privacybeleid