Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2183(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0137/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0137/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 27
CRE 16/06/2008 - 27

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2008 - 7.27
CRE 17/06/2008 - 7.27
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0289

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

7.27. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής [2007/2183(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

Παρεμβαίνει η Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, η οποία γνωστοποιεί ότι η Ομάδα της αποσύρει το αίτημα αναπομπής σε επιτροπή το οποίο είχε αρχικά υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 168 του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0289)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου