Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 17. junij 2008 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
Dobesedni zapis

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.2. Svetlobne in svetlobno-signalne naprave na dvo- ali trikolesnih motornih vozilih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.3. Svetlobne in svetlobno-signalne naprave na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.4. Varnostna konstrukcija pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (statični preskus) (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.5. Združitev delniških družb (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.6. Pravno varstvo računalniških programov (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.7. Vzajemno priznavanje dovoljenj za plovbo za plovila, ki plujejo po celinskih vodnih poteh (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.8. Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.9. Veterinarski pregledi v trgovini znotraj Skupnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.10. Trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.11. Postopek Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.12. Statistični podatki o nominalnem ulovu na nekaterih območjih izven Severnega Atlantika (prenovitev) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.13. Statistični podatki o ulovu in aktivnostih v severozahodnem Atlantiku (prenovitev) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.14. Statistični podatki o nominalnem ulovu v severnovzhodnem Atlantiku (prenovitev) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.15. Tekstilna imena (prenovitev) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.16. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.17. Izmenjava podatkov, izpisanih iz kazenske evidence, med državami članicami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.18. Zaščita eura pred ponarejanjem * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.19. Poslovnik Sodišča za določitev jezikovne ureditve, ki se uporablja za revizijski postopek * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

7.20. Revizija okvirne direktive o odpadkih ***II (glasovanje)

7.21. Okoljski standardi kakovosti na področju vodne politike ***II (glasovanje)

7.22. Minimalna raven izobraževanja pomorščakov (prenovitev) ***I (glasovanje)

7.23. Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***I (glasovanje)

7.24. Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenost ***I (glasovanje)

7.25. Uvedba enotne valute na Slovaškem 1. januarja 2009 * (glasovanje)

7.26. Vpliv kohezijske politike na vključitev ranljivih skupnosti in skupin (glasovanje)

7.27. Usklajevanje politik za razvoj in posledice izkoriščanja nekaterih bioloških naravnih virov s strani EU za razvoj Zahodne Afrike (glasovanje)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov