Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy