Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0195(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0191/2008

Forhandlinger :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Afstemninger :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0294

Protokol
Tirsdag den 17. juni 2008 - Strasbourg

11. Det indre marked for elektricitet ***I - Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***I - Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***I - Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Betænkning: Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder [2008/2006(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester og Mia De Vits forelagde deres betænkninger.

Talere: Ján Hudacký (ordfører for udtalelse fra ECON), Mariela Velichkova Baeva (ordfører for udtalelse fra ECON), Alain Lipietz (ordfører for udtalelse fra ECON), András Gyürk (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Gabriela Creţu (ordfører for udtalelse fra IMCO), Leopold Józef Rutowicz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, og Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg og Arlene McCarthy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská og Anni Podimata.

Talere: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester og Mia De Vits.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: A6-0191/2008, A6-0228/2008 og A6-0226/2008: punkt 6.1 i protokollen af 18.06.2008, punkt 6.2 i protokollen af 18.06.2008 og punkt 6.3 i protokollen af 18.06.2008; betænkning A6-0202/2008: punkt 5.2 i protokollen af 19.06.2008..

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik