Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0195(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0191/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0294

Jegyzőkönyv
2008. június 17., Kedd - Strasbourg

11. A villamos energia belső piaca ***I - A villamos energia országhatárokon keresztül történő szállítására szolgáló hálózathoz való hozzáférés feltételei ***I - A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség ***I - Az energiafogyasztók jogainak európai chartája felé (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Jelentés az energiafogyasztók jogainak európai chartájáról [2008/2006(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Felszólal: Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester és Mia De Vits előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Ján Hudacký (az ECON bizottság véleményének előadója), Mariela Velichkova Baeva (az ECON bizottság véleményének előadója), Alain Lipietz (az ECON bizottság véleményének előadója), András Gyürk (az ITRE bizottság véleményének előadója), Gabriela Creţu (az IMCO bizottság véleményének előadója), Leopold Józef Rutowicz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Gunnar Hökmark, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Reino Paasilinna, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Šarūnas Birutis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Romano Maria La Russa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Whittaker, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg és Arlene McCarthy

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská és Anni Podimata.

Felszólal: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester és Mia De Vits.

A vitát berekesztik.

Szavazás: A6-0191/2008, A6-0228/2008 és A6-0226/2008 jelentések: 2008.06.18-i jegyzőkönyv 6.1. pont , 2008.06.18-i jegyzőkönyv 6.2. pont és 2008.06.18-i jegyzőkönyv 6.3. pont ; A6-0202/2008 jelentés: 2008.06.19-i jegyzőkönyv 5.2. pont .

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat