Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0195(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0191/2008

Debatai :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Balsavimas :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0294

Protokolas
Antradienis, 2008 m. birželio 17 d. - Strasbūras

11. Elektros energijos vidaus rinka ***I - Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos ***I - Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Europos energijos vartotojų teisių chartijos link (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Eluned Morgan (A6-0191/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0226/2008).

Pranešimas dėl Europos energijos vartotojų teisių chartijos [2008/2006(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Mia De Vits (A6-0202/2008).

Kalbėjo: Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ir Mia De Vits pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Ján Hudacký (ECON komiteto nuomonės referentas), Mariela Velichkova Baeva (ECON komiteto nuomonės referentas), Alain Lipietz (ECON komiteto nuomonės referentas), András Gyürk (ITRE komiteto nuomonės referentas), Gabriela Creţu (IMCO komiteto nuomonės referentas), Leopold Józef Rutowicz (IMCO komiteto nuomonės referentas), Gunnar Hökmark PPE-DE frakcijos vardu, Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu, Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ir Romano Maria La Russa UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg ir Arlene McCarthy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská ir Anni Podimata.

Kalbėjo: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ir Mia De Vits.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: pranešimai A6-0191/2008, A6-0228/2008 ir A6-0226/2008: punktas 6.1 protokolo 18.06.2008, punktas 6.2 protokolo 18.06.2008 ir punktas 6.3 protokolo 18.06.2008; pranešimai A6-0202/2008: punktas 5.2 protokolo 19.06.2008.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika