Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0195(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0191/2008

Debates :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Balsojumi :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0294

Protokols
Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs - Strasbūra

11. Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***I - Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Eluned Morgan (A6-0191/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Giles Chichester (A6-0226/2008).

Ziņojums par virzību uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu [2008/2006(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Mia De Vits (A6-0202/2008).

Uzstājās Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester un Mia De Vits iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ján Hudacký (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Mariela Velichkova Baeva (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Alain Lipietz (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), András Gyürk (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Gabriela Creţu (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Leopold Józef Rutowicz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā, Reino Paasilinna PSE grupas vārdā, Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Romano Maria La Russa UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg un Arlene McCarthy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská un Anni Podimata.

Uzstājās Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester un Mia De Vits.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: ziņojumi A6-0191/2008, A6-0228/2008 un A6-0226/2008: 2008. gada 18. jūnija protokola 6.1. punkts, 2008. gada 18. jūnija protokola 6.2. punkts un 2008. gada 18. jūnija protokola 6.3. punkts; ziņojums A6-0202/2008: 2008. gada 19. jūnija protokola 5.2. punkts.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika