Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 юни 2008 г. - Страсбург

12. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0161/2008).

Изказа се Miloslav Ransdorf.

Първа част

Въпрос 25 (Lambert van Nistelrooij): Цена за терминиране в мобилна мрежа.

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Lambert van Nistelrooij.

Въпрос 26 (Katerina Batzeli): Политика на управление на кризи за справяне с нарастването на цените.

Въпрос 27 (Leopold Józef Rutowicz): Повишаване на цените в рамките на Европейския съюз.

Mariann Fischer Boel отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister и Ewa Tomaszewska.

Втора част

Въпрос 28 (Ioannis Gklavakis): Стратегия в областта на рибовъдството.

Joe Borg (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack и Jörg Leichtfried.

Въпрос 29 (Brian Crowley): Искане за увеличаване на тонажа по съображения за безопасност.

Joe Borg отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Brian Crowley.

Въпрос 30 (Seán Ó Neachtain):

Joe Borg отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Seán Ó Neachtain и Reinhard Rack.

Въпрос 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Насърчаване на опазването на околната среда от предприятията.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Georgios Papastamkos.

Въпрос 32 (Georgios Papastamkos): Международно взаимодействие по екологични въпроси.

Stavros Dimas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papastamkos.

Въпрос 34 е оттеглен.

Въпросите 33 et 35 към 44 ще получат писмен отговор.

Изказа се Dimitrios Papadimoulis относно провеждането на времето за въпроси.

Въпрос 45 (Armando França): Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс).

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Armando França и Wiesław Stefan Kuc.

Въпросът 46 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 47 (Gay Mitchell): Мерки за борба с тероризма и основното право на защита на личния живот.

Jacques Barrot отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Armando França.

Въпрос 48 (Claude Moraes): Европейска заповед за арест.

Jacques Barrot отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Armando França.

Въпросите от 49 до 59, от 61 до 63, от 65 до 71 и от 74 до 84 ще получат писмен отговор (вж. приложението към стенографския запис).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност