Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

12. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0161/2008).

Talare: Miloslav Ransdorf.

Första delen

Fråga 25 (Lambert van Nistelrooij): Mobiltermineringsavgifter.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Lambert van Nistelrooij.

Fråga 26 (Katerina Batzeli): Politik för krishantering i syfte att tackla de höga priserna på marknaden.

Fråga 27 (Leopold Józef Rutowicz): Prisökningar i Europeiska unionen.

Mariann Fischer Boel svarade på frågorna samt följdfrågor från Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister och Ewa Tomaszewska.

Andra delen

Fråga 28 (Ioannis Gklavakis): Fiskodlingsstrategi.

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack och Jörg Leichtfried.

Fråga 29 (Brian Crowley): Ansökan om säkerhetstonnage.

Joe Borg besvarade frågan samt en följdfråga från Brian Crowley.

Fråga 30 (Seán Ó Neachtain): Den nordamerikanska importens effekter för irländska skaldjursfiskare.

Joe Borg besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain och Reinhard Rack.

Fråga 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Främjande av företagens miljöskydd.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Georgios Papastamkos.

Fråga 32 (Georgios Papastamkos): Global samsyn kring miljön.

Stavros Dimas besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 34 hade dragits tillbaka.

Frågorna 33 och 35-44 skulle erhålla skriftliga svar.

Talare: Dimitrios Papadimoulis yttrade sig om frågestunden.

Fråga 45 (Armando França): Frontex.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Armando França och Wiesław Stefan Kuc.

Fråga 46 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 47 (Gay Mitchell): Åtgärder mot terrorism och den grundläggande rätten till privatliv.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Armando França.

Fråga 48 (Claude Moraes): Europeisk arresteringsorder.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Armando França.

Frågorna 49-59, 61-63, 65-71 och 74-84 skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy