Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 17. juni 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.20 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Nicola Zingaretti og Giuseppe Bova var blevet valgt til stillinger, der i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke var forenelige med mandatet i Europa-Parlamentet.

Parlamentet tog meddelelsen til efterretning, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1, og konstaterede, at disse mandater var ledige med virkning fra 17.06.2008.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at de havde udpeget Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile og Maria Grazia Pagano til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone og Giuseppe Bova med virkning fra 17.06.2008.

Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile og Maria Grazia Pagano deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 05.06.2008.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 7, konstaterede Parlamentet, at mandatet var blevet ledigt, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik