Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.20 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

13. Parlamentets sammansättning

Behöriga italienska myndigheter hade meddelat att Nicola Zingaretti och Giuseppe Bova Bova valts till ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt artikel 7.3 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet.

Parlamentet noterade detta och fastställde i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen att dessa platser var vakanta från och med den 17.06.2008.

°
° ° °

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att de utsett Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile och Maria Grazia Pagano som ersättare för Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone och Giuseppe Bova som ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 17.06.2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile et Maria Grazia Pagano fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 05.06.2008.

I enlighet med artiklarna 4.1 och 4.7 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta den berörda medlemsstaten därom.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy