Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0309/2008

Ingivna texter :

B6-0309/2008

Debatter :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0307

Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

14. Import av slaktkroppar av fjäderfä (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Import av slaktkroppar av fjäderfä

Androula Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira för PSE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Konstantinos Droutsas för GUE/NGL-gruppen, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange och Esther Herranz García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski och Marios Matsakis.

Talare: Androula Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Guido Sacconi, Anne Ferreira för PSE-gruppen, John Bowis, Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Jan Mulder, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Alessandro Foglietta för UEN-gruppen, Bart Staes, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, om godkännande för klorerad kyckling (B6-0309/2008)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 19.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy