Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0282(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0086/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0299

Protokół
Wtorek, 17 czerwca 2008 r. - Strasburg

16. Dostosowanie niektórych aktów zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE zmienioną decyzją 2006/512/WE - dostosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część pierwsza ***I - Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - dostosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część trzecia ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – część pierwsza [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0088/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część trzecia [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0086/2008)

Głos zabrała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

József Szájer przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Oldřich Vlasák w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i József Szájer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 18.06.2008 i pkt 6.6 protokołu z dnia 18.06.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności