Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0282(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0086/2008

Debatter :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Omröstningar :

PV 18/06/2008 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0299

Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

16. Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-förordningen", del I ***I - Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibus-förordning", del III) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I [KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A6-0088/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III [KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A6-0086/2008)

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

József Szájer redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Oldřich Vlasák för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och József Szájer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 18.06.2008 och punkt 6.6 i protokollet av den 18.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy