Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0054(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0213/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0213/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

17. Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Gerardo Galeote παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Fernando Fernández Martín, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joe Borg και Gerardo Galeote.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου