Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yhteiset vaatimukset ja menettelyt palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia ***I (keskustelu)
 5.Yhtenäisvaluutan käyttöönottaminen Slovakiassa 1. tammikuuta 2009 * (keskustelu)
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimet ja merkkivalolaitteet (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimet ja merkkivalolaitteet (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (staattiset testit) (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Osakeyhtiöiden sulautuminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.7.Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroinen tunnustaminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.8.Takeet, joita vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.9.Eläinlääkärintarkastukset yhteisön sisäisessä kaupassa (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.10.Viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.11.Yhteisön menettely kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadittu) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.12.Muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastettujen nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.13.Luoteis-Atlantilla kalastettujen saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.14.Koillis-Atlantilla kalastettujen nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.15.Tekstiilien nimitykset (uudelleenlaatiminen) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.16.Bulgarian ja Romanian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehtyyn yleissopimukseen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.17.Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.18.Euron väärentämisen torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.19.Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen uudelleenkäsittelyyn sovellettavan kielijärjestelyn osalta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.20.Jätedirektiivin tarkistaminen ***II (äänestys)
  
7.21.Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla ***II (äänestys)
  
7.22.Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)
  
7.23.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***I (äänestys)
  
7.24.Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi ***I (äänestys)
  
7.25.Yhtenäisvaluutan käyttöönottaminen Slovakiassa 1. tammikuuta 2009 * (äänestys)
  
7.26.Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen (äänestys)
  
7.27.Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Sähkön sisämarkkinat ***I - Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***I - Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.Parlamentin kokoonpano
 14.Siipikarjan ruhojen tuonti (keskustelu)
 15.Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojelu ***I (keskustelu)
 16.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – ensimmäinen osa ***I - Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – kolmas osa ***I (keskustelu)
 17.Eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt * (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (210 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (160 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (394 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1809 kb) 
 
Pöytäkirja (236 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (153 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (519 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö