Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Kopīgas normas un procedūras tādu trešo valstu pilsoņu repatriācijai, kuri uzturas nelikumīgi ***I (debates)
 5.Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (debates)
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.3.Detaļas tipa apstiprinājums apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.4.Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiska testēšana) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.5.Akciju sabiedrību apvienošanās (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.6.Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.7.Iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēja atzīšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.8.Nodrošinājumi, ko prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.9.Veterinārās pārbaudes Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.10.Vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.11.Kopienas procedūra, lai nodrošinātu to gāzes un elektrības cenu pārredzamību, kuras noteiktas tiešajiem patērētājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.12.Statistika par nominālo nozveju atsevišķos apgabalos ārpus Atlantijas okeāna ziemeļu daļas (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.13.Statistika par nozveju un zvejniecību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.14.To dalībvalstu nominālās nozvejas statistika, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.15.Tekstilmateriālu nosaukumi (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.16.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Konvencijai par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu asociēto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.17.No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.18.Euro aizsardzība pret viltošanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.19.Projekts Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.20.Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***II (balsošana)
  
7.21.Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***II (balsošana)
  
7.22.Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
7.23.Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos ***I (balsošana)
  
7.24.Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (balsošana)
  
7.25.Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (balsošana)
  
7.26.Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (balsošana)
  
7.27.Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***I - Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.Parlamenta sastāvs
 14.Mājputnu kautķermeņu importēšana (debates)
 15.Gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzība ***I (debates)
 16.Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (pirmā daļa) ***I - Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (trešā daļa) ***I (debates)
 17.Autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās * (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (208 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)       
 
Protokols (157 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (396 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1815 kb) 
 
Protokols (239 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (164 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (540 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika