Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 17 iunie 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizia privind aplicarea procedurii de urgenţă
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I (dezbatere)
 5.Adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 * (dezbatere)
 6.Componenţa grupurilor politice
 7.Votare
  7.1.Agenția europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Dispozitivele de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Dispozitive de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Dispozitive de protecţie în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări statice) (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.6.Protecţia juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.7.Recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru nave pe căi navigabile interne (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.8.Garanţiile impuse societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.9.Controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.10.Comercializarea materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.11.Procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.12.Transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.13.Statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă din Atlanticul de Nord-Vest (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.14.Datele statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.15.Denumirile textilelor (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.16.Aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.17.Schimbul de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.18.Protecţia monedei euro împotriva falsificării * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.19.Modificarea Regulamentului de procedură al Curţii de Justiţie privind regimul lingvistic aplicabil în cazul procedurii de reexaminare * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.20.Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile ***II (vot)
  7.21.Standardele de calitate a mediului în domeniul apei ***II (vot)
  7.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) ***I (vot)
  7.23.Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală ***I (vot)
  7.24.Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale ***I (vot)
  7.25.Adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 * (vot)
  7.26.Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile (vot)
  7.27.Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Piaţa internă a energiei electrice ***I - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***I - Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din sectorul energetic ***I - Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 13.Componenţa Parlamentului
 14.Importul de carcase de pasăre (dezbatere)
 15.Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor ***I (dezbatere)
 16.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (prima parte) ***I - Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte) ***I (dezbatere)
 17.Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare * (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (214 kb) Listă de prezență (65 kb)       
 
Proces-verbal (168 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (408 kb) Voturi prin apel nominal (1812 kb) 
 
Proces-verbal (243 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (164 kb) Voturi prin apel nominal (537 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate