Seznam 
Zápis
PDF 240kWORD 152k
Úterý, 17. června 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Společné normy a postupy při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
 5.Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 * (rozprava)
 6.Členství v politických skupinách
 7.Hlasování
  
7.1.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Fúze akciových společností (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Právní ochrana počítačových programů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Vzájemné uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Záruky vyžadované od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Veterinární kontroly vztahující se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Postup v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Statistiky nominálních odlovů v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Statistiky nominálních odlovů a rybolovné činnosti v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.14.Statistiky nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.15.Názvy textilií (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.16.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.17.Výměna informací z rejstříků trestů mezi členskými státy * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.18.Ochrana eura proti padělání * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.19.Změna jednacího řádu Soudního dvora s cílem upřesnit pravidla pro užívání jazyků, která se mají vztahovat na přezkumné řízení * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.20.Revize rámcové směrnice o odpadech ***II (hlasování)
  
7.21.Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II (hlasování)
  
7.22.Minimální úroveň výcviku námořníků (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
7.23.Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***I (hlasování)
  
7.24.Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (hlasování)
  
7.25.Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 * (hlasování)
  
7.26.Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny (hlasování)
  
7.27.Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Vnitřní trh s elektřinou ***I – Podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou ***I – Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***I – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Složení Parlamentu
 14.Dovoz koster ptáků (rozprava)
 15.Ochrana chodců a dalších nechráněných účastníků silničního provozu ***I (rozprava)
 16.Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – první část ***I – Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – třetí část ***I (rozprava)
 17.Autonomní celní kvóty Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy * (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu):

- * Návrh nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - výbor PECH

Vystoupil Philippe Morillon (předseda výboru PECH).

Žádost o naléhavý postup byla zamítnuta.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Barma: Přetrvávající zadržení politických vězňů

- Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Marco Cappato za skupinu ALDE o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano a Glenys Kinnock za skupinu PSE o přetrvávajícím zadržování politických vězňů v Barmě (B6-0324/2008).

II. Somálsko: Pravidelné zabíjení civilistů

- Margrete Auken a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE o pravidelném zabíjení civilistů v Somálsku (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Johan Van Hecke za skupinu ALDE o pravidelném zabíjení civilistů v Somálsku (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o pravidelném zabíjení civilistů v Somálsku (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Somálsku (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o pravidelném zabíjení civilistů v Somálsku (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson a Juan Fraile Cantón za skupinu PSE o pravidelném zabíjení civilistů v Somálsku (B6-0325/2008).

III. Írán: Poprava mladistvých pachatelů   

- Angelika Beer a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o popravě mladistvých pachatelů v Íránu (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o popravě mladistvých pachatelů v Íránu (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN o popravě mladistvých pachatelů v Íránu (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o popravě mladistvých pachatelů v Íránu (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL o trestu smrti pro mladistvé pachatele v Íránu (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Paulo Casaca za skupinu PSE o popravě mladistvých pachatelů v Íránu (B6-0331/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Společné normy a postupy při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Vystoupili: Dragutin Mate (úřadující předseda Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Manfred Weber uvedl zprávu.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezařazený, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek a Stavros Lambrinidis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels a Manolis Mavrommatis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa a Ewa Klamt.

Vystoupili: Dragutin Mate, Jacques Barrot a Manfred Weber.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.4 zápisu ze dne 18.06.2008.


5. Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 * (rozprava)

Zpráva týkající se návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 [KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: David Casa (A6-0231/2008)

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

David Casa uvedl zprávu.

Vystoupili: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Dariusz Rosati za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira a Hans-Peter Martin.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová a Werner Langen.

Vystoupili: Vladimír Špidla a David Casa.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.25 zápisu ze dne 17.06.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Členství v politických skupinách

Giuseppe Bova je členem skupiny PSE s účinností od 17.6.2008.

°
° ° °

Vystoupil Nigel Farage, který s ohledem na prohlášení předsedy k výsledku irského referenda (bod 2 zápisu ze dne 16.06.2008) navrhl, aby na základě čl. 103 odst. 2 jednacího řádu byla rozprava o prohlášeních Rady a Komise o přípravě Evropské rady po irském referendu (bod 44 OJ) ukončena předložením návrhu usnesení (předseda odpověděl, že Konference předsedů již rozhodla, že rozprava nebude ukončena hlasováním, a upozornil poslance, že s žádostí vystoupil mimo stanovenou lhůtu).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti [KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Angelika Niebler (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0263)


7.2. Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) [KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0264)


7.3. Konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) [KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0265)


7.4. Ochranné konstrukce chránící při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) [KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0266)


7.5. Fúze akciových společností (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) [KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0267)


7.6. Právní ochrana počítačových programů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) [KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0268)


7.7. Vzájemné uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) [KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0269)


7.8. Záruky vyžadované od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) [KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0270)


7.9. Veterinární kontroly vztahující se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o veterinárních kontrolách vztahujících se na obchod uvnitř Společenství (kodifikované znění) [KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0271)


7.10. Uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) [KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0272)


7.11. Postup v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) [KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0217/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0273)


7.12. Statistiky nominálních odlovů v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) [KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0218/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0274)


7.13. Statistiky nominálních odlovů a rybolovné činnosti v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) [KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0219/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0275)


7.14. Statistiky nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) [KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0214/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0276)


7.15. Názvy textilií (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) [KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0215/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0277)


7.16. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva týkající se doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků [KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0278)


7.17. Výměna informací z rejstříků trestů mezi členskými státy * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva týkající se návrhu rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříků trestů mezi členskými státy [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0279)


7.18. Ochrana eura proti padělání * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání [KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0280)


7.19. Změna jednacího řádu Soudního dvora s cílem upřesnit pravidla pro užívání jazyků, která se mají vztahovat na přezkumné řízení * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora s cílem upřesnit pravidla pro užívání jazyků, která se mají vztahovat na přezkumné řízení [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0281)


7.20. Revize rámcové směrnice o odpadech ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

Vystoupili: Godfrey Bloom, který na základě přílohy I jednacího řádu vznesl otázku týkající se finančních zájmů zpravodajky na projednávané věci, Caroline Jackson (zpravodajka) s upřesněním této záležitosti a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, která bez ohledu na zmíněný případ uvedla, že se domnívá, že by Parlament měl lépe uplatňovat předpisy ohledně střetu finančních zájmů.

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0282)

K hlasování vystoupili:

Daniel Hannan k průběhu hlasování;

John Bowis zpochybnil přijetí pozměňovacího návrhu 27 a požádal, aby se hlasování konalo znovu (předseda žádosti vyhověl), a k tomuto hlasování Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, který uvedl, že jeho hlasovací zařízení řádně nefungovalo, a Guido Sacconi.


7.21. Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2008)0283)


7.22. Minimální úroveň výcviku námořníků (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva týkající se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) [KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0284)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0284)


7.23. Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***I (hlasování)

Zpráva týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90 [KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0190/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE

Vystoupila Avril Doyle (zpravodajka)

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0285)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0285)


7.24. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE

Vystoupila Marie Panayotopoulos-Cassiotou (zpravodajka).

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0286)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0286)


7.25. Přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 * (hlasování)

Zpráva týkající se návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 [KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: David Casa (A6-0231/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE

schválen (P6_TA(2008)0287)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0287)


7.26. Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny (hlasování)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny [2007/2191(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0288)


7.27. Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky (hlasování)

Zpráva o soudržnosti politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky [2007/2183(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

Vystoupila Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, aby oznámila, že její skupina stáhla žádost o vrácení věci výboru, kterou původně předložila podle článku 168 jednacího řádu.

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0289)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Caroline Jackson - A6-0162/2008: Bogusław Sonik

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Zpráva Caroline Jackson - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina a David Sumberg

Zpráva Anne Laperrouze - A6-0192/2008: Péter Olajos

Zpráva Avril Doyle - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik

Zpráva Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski a David Sumberg

Zpráva David Casa - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg a Christopher Heaton-Harris

Zpráva Gábor Harangozó - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Zpráva Frithjof Schmidt - A6-0137/2008: Zuzana Roithová


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro a Bernard Lehideux oznámili, že jejich hlasovací zařízení nefungovala během hlasování o zprávě Caroline Jackson - A6-0162/2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:15, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


11. Vnitřní trh s elektřinou ***I – Podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou ***I – Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***I – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Zpráva o Evropské chartě práv spotřebitelů energie [2008/2006(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Vystoupili: Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester a Mia De Vits uvedli zprávy.

Vystoupili: Ján Hudacký (navrhovatel výboru ECON), Mariela Velichkova Baeva (navrhovatelka výboru ECON), Alain Lipietz (navrhovatel výboru ECON), András Gyürk (navrhovatel výboru ITRE), Gabriela Creţu (navrhovatelka výboru IMCO), Leopold Józef Rutowicz (navrhovatel výboru IMCO), Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, a Romano Maria La Russa za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezařazená, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg a Arlene McCarthy

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská a Anni Podimata.

Vystoupili: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester a Mia De Vits.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: zprávy A6-0191/2008, A6-0228/2008 a A6-0226/2008: bod 6.1 zápisu ze dne 18.06.2008, bod 6.2 zápisu ze dne 18.06.2008 a bod 6.3 zápisu ze dne 18.06.2008; zprávy A6-0226/2008 a A6-0202/2008: bod 5.2 zápisu ze dne 19.06.2008:.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně


12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0161/2008).

Vystoupil Miloslav Ransdorf.

První část

Otázka 25 (Lambert van Nistelrooij): Sazby za ukončení volání v mobilní síti.

Otázka a doplňující otázka: Lambert van Nistelrooij. Odpověď: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Otázka 26 (Katerina Batzeli): Politika řízení krizí jako reakce na nárůst cen.

Otázka 27 (Leopold Józef Rutowicz): Nárůst cen v Evropské unii.

Otázky a doplňující otázky: Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister a Ewa Tomaszewska. Odpověď: Mariann Fischer Boel.

Druhá část

Otázka 28 (Ioannis Gklavakis): Strategie v oblasti chovu ryb.

Otázka a a doplňující otázky: Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack a Jörg Leichtfried. Odpověď: Joe Borg (člen Komise).

Otázka 29 (Brian Crowley): Žádost o zvýšení prostornosti plavidla z bezpečnostních důvodů.

Otázka a doplňující otázka: Brian Crowley. Odpověď: Joe Borg.

Otázka 30 (Seán Ó Neachtain): Následky dovozu severoamerických výrobků pro rybáře v Irsku, kteří se živí sběrem měkkýšů.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain a Reinhard Rack. Odpověď: Joe Borg.

Otázka 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Podpora ochrany životního prostředí ze strany podniků.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Georgios Papastamkos. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Otázka 32 (Georgios Papastamkos): Mezinárodní spolupráce v oblasti ekologie.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papastamkos. Odpověď: Stavros Dimas.

Otázka 34 byla vzata zpět.

Autoři otázek 33 a 35 až 44 obdrží písemné odpovědi.

Vystoupil Dimitrios Papadimoulis k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 45 (Armando França): Frontex.

Otázka a a doplňující otázky: Armando França a Wiesław Stefan Kuc. Odpověď: Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Otázka 46 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 47 (Gay Mitchell): Opatření boje proti terorismu a základní právo na ochranu soukromého života.

Otázka a a doplňující otázky: Gay Mitchell a Armando França. Odpověď: Jacques Barrot.

Otázka 48 (Claude Moraes): Evropský zatýkací rozkaz.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Armando França. Odpověď: Jacques Barrot.

Autoři otázek 49 až 59, 61 až 63, 65 až 71 a 74 až 84 obdrží písemné odpovědi (viz příloha k doslovnému záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:20, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

13. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily, že Nicola Zingaretti a Giuseppe Bova byli zvoleni do funkce, která není slučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu podle čl. 7 odst. 3 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátů s účinností od 17. 6. 2008.

°
° ° °

Příslušné italské orgány oznámily jmenování Rapisarda Antinucciho, Domenica Antonia Basileho a Marii Grazii Paganové, kterými jsou nahrazeni Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone a Giuseppe Bova, poslanci Evropského parlamentu s účinností od 17. 6. 2008.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile a Maria Grazia Pagano v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde oznámil písemně své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 5.6.2008.

Podle čl. 4 odst. 1 a 7 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.


14. Dovoz koster ptáků (rozprava)

Prohlášení Komise: Dovoz koster ptáků

Androula Vassiliou (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Anne Ferreira za skupinu PSE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange a Esther Herranz García.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski a Marios Matsakis.

Vystoupila Androula Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Guido Sacconi, Anne Ferreira za skupinu PSE, John Bowis, Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Jan Mulder, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Alessandro Foglietta za skupinu UEN, Bart Staes, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL o povolení chlorovaných kuřat (B6-0309/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 19.06.2008


15. Ochrana chodců a dalších nechráněných účastníků silničního provozu ***I (rozprava)

Zpráva týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu [KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Francesco Ferrari uvedl zprávu.

Vystoupili: Petr Duchoň za skupinu PPE-DE, Saïd El Khadraoui za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai a Bilyana Ilieva Raeva.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik a Bart Staes.

Vystoupil Günter Verheugen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupil Francesco Ferrari.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 18.06.2008.


16. Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – první část ***I – Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – třetí část ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – první část [KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0088/2008)

Zpráva týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - třetí část [KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0086/2008)

Vystoupila Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

József Szájer uvedl zprávy.

Vystoupili. Oldřich Vlasák za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a József Szájer.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 18.06.2008 a bod 6.6 zápisu ze dne 18.06.2008.


17. Autonomní celní kvóty Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy * (rozprava)

Zpráva týkající se návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy [KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Gerardo Galeote uvedl zprávu.

Vystoupili: Fernando Fernández Martín za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Joe Borg a Gerardo Galeote.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 18.06.2008.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 408.289/OJME)


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:15.

Harald Rømer

Martine Roure

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí