Indiċi 
Minuti
PDF 248kWORD 163k
It-Tlieta, 17 ta' Ġunju 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Standards u proċeduri komuni għar-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jinsabu fil-pajjiż b'mod illegali ***I (dibattitu)
 5.L-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 * (dibattitu)
 6.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Apparat tad-dawl u li jagħmel sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Tagħmir ta' dawl u ta' sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Diżpożitivi ta' protezzjoni f'każ li jinqaleb tractor bir-roti għall-użu agrikolu jew fil-foresti (testijiet statistiċi) (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.Fużjoni ta' soċjetajiet anonimi (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Protezzjoni legali tas-software (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.7.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabilità għall-bastimenti tan-navigazzjoni interna (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.8.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabilità għall-bastimenti tan-navigazzjoni interna (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.9.Spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.10.It-tqegħid fis-suq ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.11.Proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u ta' l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.12.Statistika dwar qabdiet nominali f'żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.13.L-istatistika dwar il-qabdiet u s-sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.14.Statistika dwar il-qabdiet nominali fil-Grigal ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.15.Ismijiet tat-tessuti (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.16.L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja rigward l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.17.Skambji ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, miġbura mir-reġistru kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.18.Protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.19.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti ta' Ġustizzja biex jiġu speċifikati r-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' reviżjoni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.20.Reviżjoni tad-direttiva ta' qafas dwar l-iskart ***II (votazzjoni)
  
7.21.Standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***II (votazzjoni)
  
7.22.Il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (Tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
7.23.Iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti ta' l-ikel li joriġina mill-annimali ***I (votazzjoni)
  
7.24.Is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali ***I (votazzjoni)
  
7.25.L-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 * (votazzjoni)
  
7.26.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni dwar l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli (votazzjoni)
  
7.27.Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u l-effetti ta' l-isfruttament ta' l-UE ta' ċerti riżorsi naturali bijoloġiċi fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku ***I - Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***I - Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija ***I - Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 13.Kompożizzjoni tal-Parlament
 14.L-importazzjoni tal-karkassi tat-tjur (dibattitu)
 15.Protezzjoni ta' persuni għaddejjin bil-mixi u utenti vulnerabbli oħra tat-triq ***I (dibattitu)
 16.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-ewwel parti) ***I - Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (it-tielet parti) ***I (dibattitu)
 17.Kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji * (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza

Talba tal-Kunsill għat-twettiq tal-proċedura ta' urġenza (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) għal:

- * Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija fil-qasam tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta' Awissu 2008 sal-31 ta' Lulju 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Kumitat PECH

Tkellem Philippe Morillon (President tal-Kumitat PECH).

It-talba għal proċedura ta' urġenza ġiet irrifjutata.


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma

- Frithjof Schmidt f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez u Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma ( B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano u Glenys Kinnock f'isem il-Grupp PSE, dwar id-detenzjoni li tippersisti tal-priġunieri politiċi fil-Burma (B6-0324/2008).

II. Qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja

- Margrete Auken u Mikel Irujo Amezaga f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez u Johan Van Hecke f'isem il-Grupp ALDE, dwar qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Somalja (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson u Juan Fraile Cantón f'isem il-Grupp PSE, dwar qtil ta' rutina tal-pajżana fis-Somalja (B6-0325/2008).

III. Iran: Eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran   

- Angelika Beer u Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar l-eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-piena tal-mewt għal minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, dwar l-eżekuzzjoni ta' minuri delinkwenti fl-Iran (B6-0331/2008).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Standards u proċeduri komuni għar-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jinsabu fil-pajjiż b'mod illegali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Tkellmu: Dragutin Mate (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Manfred Weber ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-Grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski f'isem il-Grupp UEN, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-Grupp IND/DEM, Frank Vanhecke Membru mhux affiljat, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek u Stavros Lambrinidis.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels u Manolis Mavrommatis.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa u Ewa Klamt.

Tkellmu: Dragutin Mate, Jacques Barrot u Manfred Weber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.4 tal- Minuti ta' 18.06.2008 .


5. L-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: David Casa (A6-0231/2008)

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

David Casa ppreżenta r-rapport.

Tkellmu: Alexander Radwan f'isem il-Grupp PPE-DE, Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira u Hans-Peter Martin.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová u Werner Langen.

Tkellmu: Vladimír Špidla u David Casa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.25 tal- Minuti ta' 17.06.2008 .


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

6. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Giuseppe Bova ingħaqad mal-Grupp PSE b'seħħ mid-data 17.06.2008.

°
° ° °

Tkellem Nigel Farage li reġa' rrefera għad-dikjarazzjoni tal-President dwar ir-riżultat tar-referendum Irlandiż (punt 2 tal- Minuti ta' 16.06.2008),u ppropona, skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura, li d-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew wara r-referendum Irlandiż (punt 44 ta' l-aġenda) jingħalaq b'riżoluzzjoni. (Il-President wieġeb li l-Konferenza tal-Presidenti diġà ddeċidiet li ma jkunx hemm votazzjoni wara d-dibattitu u ġibidlu l-attenzjoni għall-fatt li t-talba tiegħu kienet saret wara li skada ż-żmien allokat).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) nru 460/2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni f'dak li jirrigwarda l-perjodu effettiv [COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Angelika Niebler (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0263)


7.2. Apparat tad-dawl u li jagħmel sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta' apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0264)


7.3. Tagħmir ta' dawl u ta' sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent għal tagħmir ta' dawl u ta' sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0265)


7.4. Diżpożitivi ta' protezzjoni f'każ li jinqaleb tractor bir-roti għall-użu agrikolu jew fil-foresti (testijiet statistiċi) (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (testijiet statistiċi) (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0266)


7.5. Fużjoni ta' soċjetajiet anonimi (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar il-mergers ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0267)


7.6. Protezzjoni legali tas-software (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva …/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni legali ta’ programmi tal-kompjuter (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0268)


7.7. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabilità għall-bastimenti tan-navigazzjoni interna (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabbilità għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0269)


7.8. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabilità għall-bastimenti tan-navigazzjoni interna (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni ta' l-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti f'kull parti tal-Komunità (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0270)


7.9. Spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0271)


7.10. It-tqegħid fis-suq ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0272)


7.11. Proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u ta' l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u ta' l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (Tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0217/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0273)


7.12. Statistika dwar qabdiet nominali f'żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0218/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0274)


7.13. L-istatistika dwar il-qabdiet u s-sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika tal-qabda u ta' l-attività mibgħuta mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0219/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0275)


7.14. Statistika dwar il-qabdiet nominali fil-Grigal ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sottomissjoni ta’ statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal ta' l-Atlantiku (Tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0214/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0276)


7.15. Ismijiet tat-tessuti (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet tat-tessuti (Tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0215/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0277)


7.16. L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja rigward l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati [COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0278)


7.17. Skambji ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, miġbura mir-reġistru kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni kwadru tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju ta' informazzjoni estratta minn rekords kriminali bejn l-Istati Membri [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0279)


7.18. Protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro [COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0280)


7.19. Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti ta' Ġustizzja biex jiġu speċifikati r-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' reviżjoni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti ta' Ġustizzja biex jiġu speċifikati r-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' reviżjoni [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0281)


7.20. Reviżjoni tad-direttiva ta' qafas dwar l-iskart ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Diċembru 2007 bil-għan li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

Tkellmu: Godfrey Bloom, li, skond l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, qajjem il-kwistjoni dwar l-interessi finanzjarji tar-rapporteur fis-sitwazzjoni diskussa, Caroline Jackson (rapporteur), li tat dettalji dwar il-kwistjoni, u Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, li, mingħajr ma daħlet fil-kwistjoni partikolari mqajma hawnhekk, tqis li l-Parlament irid jiżviluppa regolazzjoni aħjar fir-rigward tal-kunflitti ta' interessi.

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0282)

Tkellmu:

Daniel Hannan dwar il-proċess tal-votazzjoni;

John Bowis wera d-dubji tiegħu dwar l-adozzjoni ta' l-Emenda 27 u talab li terġa' ssir il-votazzjoni (Il-President qabel ma' din it-talba) u dwar il-proċedura tal-votazzjoni li għalhekk segwiet, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, dan ta' l-aħħar dwar l-apparat tal-votazzjoni tiegħu li ma ħadimx sew, u Guido Sacconi.


7.21. Standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika dwar l-ilma u li temenda d-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u 2000/60/KE [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0283)


7.22. Il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (Tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (tfassil mill-ġdid) [COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0284)


7.23. Iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti ta' l-ikel li joriġina mill-annimali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti ta' l-ikel li joriġina mill-annimali, li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 2377/90 [COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0190/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellem Avril Doyle (rapporteur)

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0285)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0285)


7.24. Is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellem Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur).

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0286)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0286)


7.25. L-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat dwar l-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: David Casa (A6-0231/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2008)0287)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0287)


7.26. L-impatt tal-politika ta' koeżjoni dwar l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt tal-politika ta' koeżjoni dwar l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli [2007/2191(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0288)


7.27. Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u l-effetti ta' l-isfruttament ta' l-UE ta' ċerti riżorsi naturali bijoloġiċi fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent (votazzjoni)

Rapport dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u l-effetti ta' l-isfruttament ta' l-UE ta' ċerti riżorsi naturali bijoloġiċi fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent [2007/2183(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

Tkellem Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE-DE, li wera li l-grupp tiegħu rtira t-talba għal riferiment lura lill-kumitat li kien ippreżenta fil-bidu nett skond l-Artikolu 168 tar-Regoli ta' Proċedura.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0289)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Caroline Jackson - A6-0162/2008: Bogusław Sonik

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi-President

Rapport Caroline Jackson - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina u David Sumberg

Rapport Anne Laperrouze - A6-0192/2008: Péter Olajos

Rapport Avril Doyle - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik

Rapport Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski u David Sumberg

Rapport David Casa - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg u Christopher Heaton-Harris

Rapport Gábor Harangozó - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris u Syed Kamall

Rapport Frithjof Schmidt - A6-0137/2008: Zuzana Roithová


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro u Bernard Lehideux iddikjaraw li l-apparat tal-votazzjoni tagħhom ma ħadimx meta saret il-votazzjoni dwar ir-rapport Caroline Jackson - A6-0162/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku ***I - Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***I - Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija ***I - Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1228/2003 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Rapport dwar Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija [2008/2006(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Tkellmu: Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester u Mia De Vits ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu: Ján Hudacký (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Mariela Velichkova Baeva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Alain Lipietz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), András Gyürk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Gabriela Creţu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Leopold Józef Rutowicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE-DE, Reino Paasilinna f'isem il-Grupp PSE, Šarūnas Birutis f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Romano Maria La Russa f'isem il-Grupp UEN.

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg u Arlene McCarthy

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská u Anni Podimata.

Tkellmu: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester u Mia De Vits.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: rapporti A6-0191/2008, A6-0228/2008 u A6-0226/2008: punt 6.1 tal- Minuti ta' 18.06.2008, punt 6.2 tal- Minuti ta' 18.06.2008 u punt 6.3 tal- Minuti ta' 18.06.2008; rapport A6-0202/2008: punt 5.2 tal- Minuti ta' 19.06.2008.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President


12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0161/2008).

Tkellem Miloslav Ransdorf.

L-ewwel parti

Mistoqsija 25 (Lambert van Nistelrooij):

Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Lambert van Nistelrooij.

Mistoqsija 26 (Katerina Batzeli):

Mistoqsija 27 (Leopold Józef Rutowicz):

Mariann Fischer Boel wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister u Ewa Tomaszewska.

It-tieni parti

Mistoqsija 28 (Ioannis Gklavakis):

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack u Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 29 (Brian Crowley):

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Brian Crowley.

Mistoqsija 30 (Seán Ó Neachtain):

Joe Borg wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain u Reinhard Rack.

Mistoqsija 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Georgios Papastamkos.

Mistoqsija 32 (Georgios Papastamkos):

Stavros Dimas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Georgios Papastamkos.

Il-mistoqsija 34 giet irtirata.

Il-mistoqsijiet 33 u minn 35 sa 44 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Tkellem Dimitrios Papadimoulis dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-mistoqsijiet.

Mistoqsija 45 (Armando França):

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Armando França u Wiesław Stefan Kuc.

Il-mistoqsija 46 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 47 (Gay Mitchell):

Jacques Barrot wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell u Armando França.

Mistoqsija 48 (Claude Moraes):

Jacques Barrot wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes u Armando França.

Il-mistoqsijiet minn 49 sa 5 9, 61 sa 63, 65 sa 71 u 74 sa 84 se jingħataw tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tal-Minuti).

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

13. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Taljani indikaw li l-elezzjoni ta' Nicola Zingaretti u Giuseppe Bova għal funzjoni hi inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament, skond l-Artikolu 7, paragrafu 3, ta' l-Att li jirrigwarda l-elezzjoni ta' Membri tal-Parlament Ewropew b'elezzjoni diretta.

Il-Parlament ħa nota ta' dan u skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura jagħraf li l-postijiet huma battala b'seħħ mis-17.06.2008.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Taljani indikaw il-ħatriet ta' Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile u Maria Grazia Pagano, flok Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone u Giuseppe Bova bħala Membri tal-Parlament b'seħħ mis-17.06.2008.

Skond l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħhom għadhom ma ġewx ivverifikati jew lanqas għadha ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile u Maria Grazia Pagano ħadu posthom fil-Parlament u fl-organi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha tagħhom, bil-kundizzjoni li qabel iffirmaw dikjarazzjoni li ma jwettqu l-ebda funzjoni li mhix kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 05.06.2008.

Bi qbil ma' l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 7 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-post battal u informa lill-Istat Membru kkonċernat.


14. L-importazzjoni tal-karkassi tat-tjur (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-importazzjoni tal-karkassi tat-tjur

Androula Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Robert Sturdy f'isem il-Grupp PPE-DE, Anne Ferreira f'isem il-Grupp PSE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp UEN, Konstantinos Droutsas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange u Esther Herranz García.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski u Marios Matsakis.

Tkellem Androula Vassiliou.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 103(2), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Guido Sacconi, Anne Ferreira f'isem il-Grupp PSE, John Bowis, Robert Sturdy f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Mulder, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Alessandro Foglietta f'isem il-Grupp UEN, Bart Staes, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis u Adamos Adamou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-awtorizzazzjoni tat-tiġieġ ikklorurat (B6-0309/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 19.06.2008


15. Protezzjoni ta' persuni għaddejjin bil-mixi u utenti vulnerabbli oħra tat-triq ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien ta' persuni għaddejjin bil-mixi u utenti vulnerabbli oħra tat-triq [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Francesco Ferrari ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Petr Duchoň f'isem il-Grupp PPE-DE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Seán Ó Neachtain f'isem il-Grupp UEN, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai u Bilyana Ilieva Raeva.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik u Bart Staes.

Tkellem Günter Verheugen.

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellem Francesco Ferrari.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 18.06.2008 .


16. Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (l-ewwel parti) ***I - Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (it-tielet parti) ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta' ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju - l-ewwel parti [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0088/2008)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta' ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju - it-tielet parti [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0086/2008)

Tkellem Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

József Szájer ippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellmu: Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp PPE-DE, Manuel Medina Ortega f'isem il-Grupp PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u József Szájer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 18.06.2008 u punt 6.6 tal- Minuti ta' 18.06.2008 .


17. Kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità għal importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Gerardo Galeote ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Fernando Fernández Martín f'isem il-Grupp PPE-DE, Manuel Medina Ortega f'isem il-Grupp PSE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joe Borg u Gerardo Galeote.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal- Minuti ta' 18.06.2008 .


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 408.289/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Harald Rømer

Martine Roure

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza