Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2280(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0139/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0139/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 3.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0292

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

3.3. Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο – Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 [2007/2280(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0292)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου