Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0167(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0339/2007

Ingivna texter :

A6-0339/2007

Debatter :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Omröstningar :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0293

Protokoll
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg

3.4. Gemensamma regler och förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna [KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Manfred Weber (A6-0339/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0293)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0293)

Inlägg om omröstningen:

Konrad Szymański yttrade sig om de plakat som hade ställts ut i en del av plenisalen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy