Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0195(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0191/2008

Ingivna texter :

A6-0191/2008

Debatter :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Omröstningar :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0294

Protokoll
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg

6.1. Den inre marknaden för el ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Eluned Morgan (föredragande).

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0294)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0294)

Inlägg om omröstningen:

Anni Podimata om omröstningen om 176.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy