Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0226/2008

Ingediende teksten :

A6-0226/2008

Debatten :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Stemmingen :

PV 18/06/2008 - 6.3
CRE 18/06/2008 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0296

Notulen
Woensdag 18 juni 2008 - Straatsburg

6.3. Agentschap voor samenwerking van energieregelgevers ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0296)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0296)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Silvia-Adriana Ţicău verzocht om aparte stemming over amendement 18 (de Voorzitter deelde mede dat dit verzoek niet binnen de gestelde termijn was ingediend); Giles Chichester (rapporteur) sprak zich uit tegen dit verzoek, dat bijgevolg niet in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid