Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0054(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0213/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0213/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

6.7. Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0300)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0300)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου