Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg

7. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til afgørelse B6-0306/2008: Urszula Gacek

Betænkning: Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch og Daniel Hannan

Betænkning: Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall og Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber og Syed Kamall

Betænkning: József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik