Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 czerwca 2008 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Projekt decyzji B6-0306/2008: Urszula Gacek

Sprawozdanie Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch i Daniel Hannan

Sprawozdanie Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall i Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber i Syed Kamall

Sprawozdanie József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności