Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg

11. Åtgärder mot oljeprisökningen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Åtgärder mot oljeprisökningen

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Marco Cappato för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Pervenche Berès och Jelko Kacin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Charles Tannock, Csaba Sándor Tabajdi, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro och Theodor Dumitru Stolojan.

Talare: Janez Lenarčič och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy