Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0305/2008

Разисквания :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0308

Протокол
Сряда, 18 юни 2008 г. - Страсбург

12. Кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0063/2008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Съвета: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0162/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0064/2008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Комисията: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0163/2008)

Philippe Morillon разви въпросите, изискващи устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса (B6-0162/2008).

Joe Borg (член на Комисията) отговори на въпроса (B6-0163/2008).

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Elspeth Attwooll, от името на групата ALDE, Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle и Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke и José Ribeiro e Castro.

Изказаха се: Janez Lenarčič и Joe Borg.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE-DE, кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite и Marco Rizzo, от името на групата GUE/NGL, влошаването на социално-икономическата криза в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll и Philippe Morillon, от името на групата ALDE, кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann, от името на групата PSE, кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина (B6-0313/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 19.06.2008.

Правна информация - Политика за поверителност