Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0305/2008

Forhandlinger :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0308

Protokol
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg

12. Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0063/2008) af Philippe Morillon for PECH,til Rådet: Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie (B6-0162/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0064/2008) af Philippe Morillon for PECH til Kommissionen: Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie (B6-0163/2008)

Philippe Morillon begrundede de mundtlige forespørgsler.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet (B6-0162/2008).

Joe Borg (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet (B6-0163/2008).

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Elspeth Attwooll for ALDE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle og Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke og José Ribeiro e Castro.

Talere: Janez Lenarčič og Joe Borg.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen om krisen i fiskerisektoren på grund af prisstigningerne på dieselolie (B6-0305/2008)

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite og Marco Rizzo for GUE/NGL-Gruppen om den forværrede socioøkonomiske krise i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser (benzin og dieselolie) (B6-0308/2008)

- Elspeth Attwooll og Philippe Morillon for ALDE-Gruppen om krisen i fiskerisektoren forårsaget af de stigende oliepriser (B6-0310/2008)

- Heinz Kindermann for PSE-Gruppen, om krisen i fiskerisektoren forårsaget af de stigende oliepriser (B6-0311/2008)

- Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser (B6-0312/2008)

- Marie-Hélène Aubert og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen om krisen i fiskerisektoren forårsaget af de stigende oliepriser (B6-0313/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 19.06.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik