Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0305/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0308

Zápisnica
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg

12. Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2008), ktorú položil Philippe Morillon za výbor PECH pre Radu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0162/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2008), ktorú položil Philippe Morillon za výbor PECH pre Komisiu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0163/2008)

Philippe Morillon rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku (B6-0162/2008).

Joe Borg (člen Komisie) odpovedal na otázku (B6-0163/2008).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle a Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke a José Ribeiro e Castro.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Joe Borg.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE o kríze v sektore rybolovu z dôvodu zvyšovania cien nafty (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL o prehĺbení sociálno-ekonomickej krízy v odvetví rybolovu v dôsledku zvyšovania cien palív (benzínu a nafty) (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll a Philippe Morillon za skupinu ALDE o kríze v sektore rybolovu spôsobenej zvyšovaním cien pohonných hmôt (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann za skupinu PSE o kríze v odvetví rybolovu v dôsledku zvýšenia cien ropy (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain za skupinu UEN o kríze v odvetví rybného hospodárstva z dôvodu zvyšovania cien pohonných hmôt (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o kríze v odvetví rybného hospodárstva zapríčinenej zvyšovaním cien palivovej nafty (B6-0313/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 19.06.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia