Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0305/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0308

Protokoll
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg

12. Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0063/2008) från Philippe Morillon, för utskottet PECH, till rådet: Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel (B6-0162/2008)

Muntlig fråga (O-0064/2008) från Philippe Morillon, för utskottet PECH, till kommissionen: Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel (B6-0163/2008)

Philippe Morillon utvecklade de muntliga frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan (B6-0162/2008).

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade frågan (B6-0163/2008).

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Elspeth Attwooll för ALDE-gruppen, Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle och Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke och José Ribeiro e Castro.

Talare: Janez Lenarčič och Joe Borg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, om krisen i fiskesektorn till följd av förhöjda priser på dieselolja (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen, om den allt mer akuta sociala och ekonomiska krisen inom fiskesektorn av till följd av de ökande bränslepriserna (bensin och dieselolja) (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll och Philippe Morillon för ALDE-gruppen, om krisen i fiskerisektorn till följd av de stigande bränslepriserna (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann för PSE-gruppen, om krisen inom fiskerisektorn till följd av stigande brännoljepriser (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, om krisen i fiskerisektorn till följd av de stigande bränslepriserna (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, om krisen i fiskerisektorn till följd av de stigande bränslepriserna (B6-0313/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 19.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy