Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0235/2008

Разисквания :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 18 юни 2008 г. - Страсбург

13. Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-Русия (26-27 юни 2008 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-Русия (26-27 юни 2008 г.)

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата UEN, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Elmar Brok и Hannes Swoboda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Кристиан Вигенин, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna и Josef Zieleniec.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten и Vytautas Landsbergis.

Изказаха се: Janez Lenarčič и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- André Brie, Gabriele Zimmer и Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, относно срещата на високо равнище ЕС-Русия в Khanty-Mansiisk през юни 2008 г. (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, относно подготовката на 11-та среща на високо равнище ЕС-Русия в Khanty-Mansiisk през юни 2008 г. (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Reino Paasilinna и Adrian Severin, от името на групата PSE, относно срещата на високо равнище ЕС-Русия в Khanty-Mansiisk на 26 и 27 юни 2008 г. (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно подготовката на 11-та среща на високо равнище ЕС-Русия в Khanty-Mansiisk на 26 и 27 юни 2008 г. (B6-0301/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 19.06.2008.

Правна информация - Политика за поверителност