Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0235/2008

Debatten :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Stemmingen :

PV 19/06/2008 - 5.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 18 juni 2008 - Straatsburg

13. Voorbereiding van de Top EU/Rusland (26/27 juni 2008) (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Top EU/Rusland (26/27 juni 2008)

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Wojciechowski, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Elmar Brok en Hannes Swoboda.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna en Josef Zieleniec.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten en Vytautas Landsbergis.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- André Brie, Gabriele Zimmer en Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de top EU-Rusland (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de Top EU-Rusland (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de Top EU-Rusland in juni 2008 in Khanty-Mansiysk (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, over de voorbereidingen voor de 11e Top EU-Rusland in juni 2008 in Khanti Mansiysk (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna en Adrian Severin, namens de PSE-Fractie, over de topconferentie EU/Rusland op 26 en 27 juni 2008 in Khanty-Mansiisk (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereiding van de elfde topconferentie EU-Rusland in Khanty-Mansiisk op 26-27 juni 2008 (B6-0301/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 19.06.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid