Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0235/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg

13. Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland (26-27 juni 2008) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland (26-27 juni 2008)

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Bernard Wojciechowski för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Elmar Brok och Hannes Swoboda.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna och Josef Zieleniec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten och Vytautas Landsbergis.

Talare: Janez Lenarčič och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- André Brie, Gabriele Zimmer och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk i juni 2008 (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk i juni 2008 (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna och Adrian Severin för PSE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk den 26-27 juni 2008 (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk den 26–27 juni 2008 (B6-0301/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 19.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy