Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 юни 2008 г. - Страсбург

14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0161/2008).

Въпрос 1 (Robert Evans): Пътници с ограничена подвижност.

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes и Jörg Leichtfried.

Въпрос 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Обща политика в областта на имиграцията и незаконния труд.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 3 (Marian Harkin): Безопасност на пациентите.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin и Mairead McGuinness.

Въпрос 4 (Bernd Posselt): Субсидиарност и присъединяване към ЕС.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Marian Harkin и Gay Mitchell.

Въпрос 5 (Dimitrios Papadimoulis): Световна продоволствена криза.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Dimitrios Papadimoulis и Mairead McGuinness.

Въпрос 6 (Jim Higgins): Постигнат напредък по отношение на пътната безопасност.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Reinhard Rack и Gay Mitchell.

Въпрос 7 е недопустим.

Въпрос 8 (Jörg Leichtfried): Нова система на пътни такси в Сливения.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jörg Leichtfried и Reinhard Rack.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност