Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg

14. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0161/2008).

Otázka č. 1 (Robert Evans): Cestujúci so zníženou pohyblivosťou.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Spoločná prisťahovalecká politika a nezákonná práca.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 3 (Marian Harkin): Bezpečnosť pacientov.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin a Mairead McGuinness.

Otázka č. 4 (Bernd Posselt): Subsidiarita a členstvo v EÚ.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Marian Harkin a Gay Mitchell.

Otázka č. 5 (Dimitrios Papadimoulis): Svetová potravinová kríza.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis a Mairead McGuinness.

Otázka č. 6 (Jim Higgins): Zvyšovanie bezpečnosti na cestách.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Reinhard Rack a Gay Mitchell.

Otázka č. 7 je neprípustná.

Otázka č. 8 (Jörg Leichtfried): Nový systém výberu mýta v Slovinsku.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jörg Leichtfried a Reinhard Rack.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia