Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råd efter folkeafstemningen i Irland (forhandling)
 3.Afstemningstid
  3.1.Godkendelse af det nye ansvarsområde for Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen (afstemning)
  3.2.Godkendelse af udnævnelsen af Antonio Tajani til medlem af Kommissionen (afstemning)
  3.3.Forsvundne personer på Cypern - Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  3.4.Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)
 4.Velkomstord
 5.Højtideligt møde - 2008, det europæiske år for interkulturel dialog
 6.Afstemningstid (fortsat)
  6.1.Det indre marked for elektricitet ***I (afstemning)
  6.2.Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***I (afstemning)
  6.3.Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***I (afstemning)
  6.4.Beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ***I (afstemning)
  6.5.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol: Del 1 ***I (afstemning)
  6.6.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 ***I (afstemning)
  6.7.Autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer * (afstemning)
  6.8.Den Europæiske Ombudsmands statut (endelig afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Indsatsen over for de stigende oliepriser (forhandling)
 12.Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie (forhandling)
 13.Forberedelse af topmødet EU/Rusland (26.-27. juin 2008) (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Indlandstransport af farligt gods ***II (forhandling)
 17.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (forhandling)
 18.Fremtiden for fåre-, lamme- og gedesektoren i Europa (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (156 kb) Deltagerliste (64 kb)       
 
Protokol (115 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (457 kb) Afstemning ved navneopråb (1596 kb) 
 
Protokol (197 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (163 kb) Afstemning ved navneopråb (470 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik