Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. kesäkuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston valmistelu Irlannin kansanäänestyksen jälkeen (keskustelu)
 3.Äänestykset
  3.1.Komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n vastuualueiden muutoksen hyväksyminen (äänestys)
  3.2.Antonio Tajanin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (äänestys)
  3.3.Kyproksella kateissa olevat henkilöt - Euroopan parlamentin 15. maaliskuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman seuranta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  3.4.Yhteiset vaatimukset ja menettelyt palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia ***I (äänestys)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Juhlaistunto - Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008
 6.Äänestykset (jatkoa)
  6.1.Sähkön sisämarkkinat ***I (äänestys)
  6.2.Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***I (äänestys)
  6.3.Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I (äänestys)
  6.4.Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojelu ***I (äänestys)
  6.5.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – ensimmäinen osa ***I (äänestys)
  6.6.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – kolmas osa ***I (äänestys)
  6.7.Eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt * (äänestys)
  6.8.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö (lopullinen äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Raakaöljyn hinnannousun vastatoimet (keskustelu)
 12.Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi (keskustelu)
 13.EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmistelu (26. ja 27. kesäkuuta 2008) (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset ***II (keskustelu)
 17.Tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtaminen ***I (keskustelu)
 18.Lammas- ja vuohialan tulevaisuus Euroopassa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (64 kb)       
 
Pöytäkirja (118 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (461 kb) Nimenhuutoäänestykset (1598 kb) 
 
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (157 kb) Nimenhuutoäänestykset (469 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö