Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Pregătirea Consiliului European după referendumul irlandez (dezbatere)
 3.Votare
  
3.1.Aprobarea noii atribuiri de competenţe vicepreşedintelui Comisiei Europene Jacques Barrot (vot)
  
3.2.Aprobarea numirii domnului Androula Vassiliou în calitate de membru al Comisiei (vot)
  
3.3.Persoanele dispărute în Cipru - urmărirea situaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
3.4.Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I (vot)
 4.Urări de bun venit
 5.Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural
 6.Votare (continuare)
  
6.1.Piaţa internă a energiei electrice ***I (vot)
  
6.2.Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***I (vot)
  
6.3.Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din sectorul energiei ***I (vot)
  
6.4.Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor ***I (vot)
  
6.5.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „omnibus” (prima parte) ***I (vot)
  
6.6.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte) ***I (vot)
  
6.7.Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare * (vot)
  
6.8.Statutul Ombudsmanului European (vot final)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Componenţa Parlamentului
 11.Măsuri împotriva creşterii preţului la petrol (dezbatere)
 12.Criza din sectorul pescuitului ca o consecinţă a creşterii preţului motorinei (dezbatere)
 13.Pregătirea Reuniunii la nivel înalt UE/Rusia (26-27 iunie 2008) (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Transportul interior de mărfuri periculoase ***II (dezbatere)
 17.Gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere ***I (dezbatere)
 18.Viitorul sectorului ovinelor şi caprinelor în Europa (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (162 kb) Listă de prezență (64 kb)       
 
Proces-verbal (123 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (478 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1601 kb) 
 
Proces-verbal (201 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (167 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (471 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate