Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku (rozprava)
 3.Hlasovanie
  
3.1.Schválenie pridelenia novej oblasti zodpovednosti podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (hlasovanie)
  
3.2.Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena Európskej komisie (hlasovanie)
  
3.3.Nezvestné osoby na Cypre - postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.4.Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt ***I (hlasovanie)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Slávnostná schôdza - 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  
6.1.Vnútorný trh s elektrickou energiou ***I (hlasovanie)
  
6.2.Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie ***I (hlasovanie)
  
6.3.Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov ***I (hlasovanie)
  
6.4.Ochrana chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky ***I (hlasovanie)
  
6.5.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť ***I (hlasovanie)
  
6.6.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť ***I (hlasovanie)
  
6.7.Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy * (hlasovanie)
  
6.8.Výkon funkcie ombudsmana (záverečné hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy (rozprava)
 12.Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (rozprava)
 13.Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008) (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II (rozprava)
 17.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)
 18.Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (113 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (480 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1601 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (179 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (471 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia