Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0305/2008

Συζήτηση :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

5.4. H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0305/2008, B6-0308/2008, B6-0310/2008, B6-0311/2008, B6-0312/2008 και B6-0313/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0305/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0305/2008, B6-0310/2008, B6-0311/2008 και B6-0312/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Carmen Fraga Estévez και Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Heinz Kindermann και Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Philippe Morillon και Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0308)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0308/2008 και B6-0313/2008 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου