Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0235/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 19 juni 2008 - Strasbourg

5.5. Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland (26-27 juni 2008) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0231/2008, B6-0235/2008, B6-0298/2008, B6-0299/2008, B6-0300/2008 och B6-0301/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0231/2008

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0235/2008

(ersätter B6-0235/2008, B6-0298/2008, B6-0299/2008, B6-0300/2008 och B6-0301/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna och Adrian Severin för PSE-gruppen
István Szent-Iványi för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen
Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki och Inese Vaidere för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0309)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy