Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo (rozprava)
 3.Hlasovanie
  
3.1.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II (hlasovanie)
  
3.2.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  
3.3.Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm (hlasovanie)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Hlasovanie (pokračovanie)
  
5.1.1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie (hlasovanie)
  
5.2.Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie (hlasovanie)
  
5.3.Dovoz zabitej hydiny (hlasovanie)
  
5.4.Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (hlasovanie)
  
5.5.Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008) (hlasovanie)
  
5.6.Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (hlasovanie)
  
5.7.Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
9.1.Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov
  
9.2.Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov
  
9.3.Irán: poprava mladistvých páchateľov
 10.Hlasovanie
  
10.1.Barma: Pretrvávajúce väznenie politických väzňov (hlasovanie)
  
10.2.Somálsko: banalizácia zabíjania civilistov (hlasovanie)
  
10.3.Irán: poprava mladistvých páchateľov (hlasovanie)
 11.Opravy a zámery hlasovania
 12.Predložené dokumenty
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (54 kb)       
 
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovania (342 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (697 kb) 
 
Zápisnica (221 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (171 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (247 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia