Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0144(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0176/2008

Debatai :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Balsavimas :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0332

Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. liepos 7 d. - Strasbūras

19. Bendra maisto priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūra ***II - Maisto priedai ***II - Kvapiosios medžiagos ir tam tikri aromatinių savybių turintys maisto ingredientai ***II - Maisto fermentai ***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį bendrą maisto priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl maisto priedų [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1576/89 ir (EEB) Nr. 1601/91, Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir Direktyvą 2000/13/EB [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB irReglamentus (EB) Nr 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0176/2008)

Åsa Westlund pateikė rekomendacijas antrajam svarstymui A6-0179/2008 et A6-0180/2008.

Mojca Drčar Murko pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo A6-0177/2008.

Pilar Ayuso, pavaduojanti Avril Doyle, pateikė rekomendacijas antrajam svarstymui A6-0176/2008.

Kalbėjo Androula Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE-DE frakcijos vardu, Edite Estrela PSE frakcijos vardu, Mojca Drčar Murko ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Anja Weisgerber, Gyula Hegyi ir Horst Schnellhardt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hiltrud Breyer ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Androula Vassiliou, Åsa Westlund, Jean-Claude Martinez ir Mojca Drčar Murko

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.15 protokolo 08.07.2008, punktas 8.16 protokolo 08.07.2008, punktas 8.17 protokolo 08.07.2008 ir punktas 8.18 protokolo 08.07.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika