Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0144(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0176/2008

Dezbateri :

PV 07/07/2008 - 19
CRE 07/07/2008 - 19

Voturi :

PV 08/07/2008 - 8.18
CRE 08/07/2008 - 8.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0332

Proces-verbal
Luni, 7 iulie 2008 - Strasbourg

19. Proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare ***II - Aditivii alimentari ***II - Arome şi ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante ***II - Enzime alimentare ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare [16673/2/2007 - C6-0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Åsa Westlund (A6-0179/2008)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari [16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 şi (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 şi a Directivei 2000/13/CE [16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97 [16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Avril Doyle (A6-0176/2008)

Åsa Westlund a prezentat recomandările pentru a doua lectură A6-0179/2008 şi A6-0180/2008.

Mojca Drčar Murko a prezentat recomandarea pentru a doua lectură A6-0177/2008.

Pilar Ayuso, înlocuind-o pe Avril Doyle, a prezentat recomandarea pentru a doua lectură A6-0176/2008.

A intervenit Androula Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE-DE, Edite Estrela, în numele Grupului PSE, Mojca Drčar Murko, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Irena Belohorská, neafiliată, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Anja Weisgerber, Gyula Hegyi şi Horst Schnellhardt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hiltrud Breyer şi Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Androula Vassiliou, Åsa Westlund, Jean-Claude Martinez şi Mojca Drčar Murko

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 08.07.2008, punctul 8.16 al PV din 08.07.2008, punctul 8.17 al PV din 08.07.2008 şi punctul 8.18 al PV din 08.07.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate